Väg

Hög tid att röja sly och annan växtlighet i fastighetsgränser som växer ut över vägbanorna!

Information om gällande regler

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)


Trafikregler för vägarna

Vägarna i Betsede är smala, krokiga och backiga. Det är inte  mycket som går att göra åt dessa förhållanden annat än att anpassa sitt beteende därefter. Vägbelysning saknas också – i enlighet med tidigare stämmors beslut.

Gör dig själv och din omgivning den tjänsten att klicka på länken nedan, läsa dokumentet som kommer upp, begrunda och verka i enlighet med innehållet. Kräv också av hantverkare och andra som tillfälligt trafikerar våra vägar att hålla sig till dessa regler.

Dokumentet öppnas i nytt fönster

Trafikregler i Betsede

Allmän information

Vägnätets längd, dess underhållning och kostnaden för denna

Vägnätet

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)


Information om det kommunala ansvaret för väghållningen

Kommunalt ansvar för väghållning

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)


Trafikföreskrifter som rör Betsede och Aspvik

Trafikföreskrift 30 km h inom Betsede

Trafikföreskrift hastighet 50 km h på Aspviksvägen

Trafikföreskrift parkeringsförbud vid Ösby träsk

Trafikföreskrift tättbebyggt område

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)