Bryggor & Båt

Resp. ansvarsområde ger information på denna sida om ex. platser vid bryggorna, arbeten, regler samt allmänn information.


Båtsäkerhetshandbok

If-s-Båtsakerhetshandbok-2016

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)


Allmän information

Betsede samfällighetsförenings regler för båtplats vid föreningens båtbryggor 2017

Miljöpolicy-för-Betsede-Bryggförening-Genom-Betsede-samfällighet-2017

(Klicka på länkarna ovan, filen öppnas i nytt fönster)


Svar på remissyttranden 5 knop

Svar på remissyttranden 5 knop

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)


Länstyrelsen om begäran om fartbegräns i Betsedeviken

Lst om begäran om fartbegräns i Betsedeviken

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)


 

Trafikreglerför båttrafik  i Betsedeviken

Om du kör båt i Betsedeviken och det porlar eller skummar i kölvattnet direkt bakom båten – då kör du fortare än du bör. 4-5 knop är en lämplig högsta fart. Tänk på att dra ner farten en bit  innan du kommer fram till viken. Svallvågorna går annars in i viken och sanden på den yttre badstranden försvinner successivt.

Svallvågor hör inte heller hemma i hamnar. De sätter mycket starka krafter i rörelse som kan orsaka stor skada och också vara direkt farliga för människor.

En modern 28-fots motorbåt väger runt 4 ton. Krafterna som uppstår när en flytbrygga rör sig i en takt, Y-bommarna i en annan och 4 ton båt i en tredje  kan räcka för att slita sönder en förtöjning, böja en Y-bom och dess fäste i bryggan. Men de kan också slita loss förtöjningsknapar ombord vilket förutom den skadan också medför att båten skadas ytterligare. En människa som vid ombord- eller ilandstigning ramlar i vattnet på grund av de oberäkneliga krafter som ett båtsvall kan orsaka, kan krossas mellan brygga och båt. Sådant har hänt men inte i Betsedeviken.

Låt oss slippa skador på stränder, bryggor, båtar och människor. Håll låg fart i Betsedeviken!

Var också rädd om Doppingar, Ejdrar, Änder och andra sjöfåglar som trivs i vår vik.