Stadgar och urkunder

Betsedes historia går långt tillbaka – om denna finns mycket under huvudfliken “Historia”.

Betsede samfällighetsförening bildades 1998-06-16 genom ett anläggningsbeslut. Men den samfällda marken – vägar, stränder, gångvägar och bryggor fanns redan tidigare och förvaltades fram till dess av Betsede vägförening och Betsede tomtägareförening. Lagändringar gjorde dock att en samfällighetsförening enligt lagen om Förvaltning av Samfälligheter var det bästa sättet att fortsatt förvalta verksamheterna.

Gällande stadgar och anläggningsbeslutet för Betsede sf finns nedan.

Stadgar

Anläggningsbeslut

(Klicka på länkarna ovan, filen öppnas i nytt fönster)