Anmäl ägarbyte

Ägarbyte

Meddela när du säljer din fastighet, så slipper du få krav på årsavgift för en fastighet som du inte längre äger.

  • Fakturan skickas till den som vid årsmötet är antecknad i debiteringslängden som ägare.
  • Avgiften gäller för kalender år och förfaller till betalning på dag som årsmötet beslutar vanligtvis den 31 mars.
  • Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter. Detta innebär att den som står som fakturamottagare är skyldig att betala.

Samfällighetsföreningen gör ingen fördelning av avgiften mellan köpare och säljare, utan den fördelningen görs upp dem emellan.

Ägarbyte

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)