Förslag

Hej!

Lämna gärna Ert förslag på vad ni önskar se förbättras, ideer etc. i Betsede.

Förslag till styrelsen som stämman måste ta ställning till (motioner)

Måste inkomma senast sista januari samma år som stämman hålls (stämma hålls under mars månad) för att styrelsen ska ha tid att bereda förslaget och framställa beslutsunderlag till stämman.

Exempel på denna typ av förslag: belysning på vägarna, lekplats för barnen etc

Övriga förslag, frågor eller påpekanden

Styrelsen eller ansvarig styrelsemedlem tar ställning till behandling och svarar frågeställaren/förslagsställaren. Om det bedöms ha ett allmänt intresse eller vara viktigt att informera om, så publiceras ärendet på betsede.se