Kontakt Styrelsen

 

Styrelsens ledamöter valda vid årsstämman 2017

Ordinarie ledamöter


Ordförande
Mattias Fransson, 073-07 72 044

Sekreterare
Patrik Jansson, 079 – 34 88 343

Ansvarig Ekonomi
Tobias Larsson, 0708-44 30 94

Ansvarig vägar
Christian Darenhill

Ansvarig för båtbryggor och båtplatser
Tomas Alpgård, 073- 20 07 105

Ansvarig stränder och grönområden
Hennie Ekelund

 

Suppleanter

Vägar
Johan Rimmerfelt, 070 345 69 19

Stränder och grönområden
Johanna Tengzelius

Båtbryggor och båtplatser
Christian Strandberg, 070-792 15 30

 

Övriga

Webbansvarig betsede.se
Patrik Jansson

 

För en utförlig beskrivning av resp. ansvarsområde och ansvarig för denna vänligen se sidan Verksamhets Områden (klicka på länken för att komma till sidan)

.