Kontakt Styrelsen

Styrelsens ledamöter valda vid årsstämman 2017

Ordinarie ledamöter


Ordförande
Mattias Fransson, 073-07 72 044

Sekreterare
Patrik Jansson, 079 – 34 88 343

Ansvarig Ekonomi
Tobias Larsson, 0708-44 30 94

Ansvarig vägar
Christian Darenhill

Ansvarig för båtbryggor och båtplatser
Kjell Winkfield, 070 823 60 47

Ansvarig stränder och grönområden
Hennie Ekelund

Suppleanter

Vägar
Johan Rimmerfelt, 070 345 69 19

Stränder och grönområden
Johanna Tengzelius

Båtbryggor och båtplatser
Christian Strandberg, 070-792 15 30

Övriga

Webbansvarig betsede.se
Patrik Jansson

För en utförlig beskrivning av resp. ansvarsområde och ansvarig för denna vänligen se sidan Verksamhets Områden (klicka på länken för att komma till sidan)

.