Om Betsede samfällighetsförening

Förvaltningsuppdraget

Betsede samfällighetsförening förvaltar gemensamma anläggningar inom Betsedeområdet.  Dessa är

  • Vägarna i området – ca 3 300 meter
  • Grönområden och promenadvägar längs Betsedeviken och på ett par andra ställen i området
  • Badstränder – en inre strand med badbrygga och en yttre strand
  • Båtbryggor i två bryggområden

Finansieringen av verksamheten sker genom avgifter från fastigheterna som är anslutna till samfällighetsföreningen. Vilka dessa fastigheter är bestäms av lantmäterimyndigheten. Vartefter nya fastigheter bildas – genom avstyckning eller sammanslagning – sker anslutningen vid den förrättningen.

Anslutningen till samfällighetsföreningen är alltså obligatorisk. Varje år hålls en årsstämma till vilken samtliga fastighetsägare kallas. Stämman beslutar bland annat om årsavgifter. Stämmobesluten verkställs av en styrelse som också väljs av stämman.

Mer att läsa om allt detta finns under fliken Stadgar i huvudmenyn.

Området som omfattas av Betsede samfällighetsförening framgår av Lantmäterikartan under fliken Kartor.