Strand & Grönområden

Betsede har två sandstränder med mindre gräsytor. Mellan dessa finns även en fin strandpromenad.

Vägföreningen har ansvaret för att hålla dessa stränder och gräsytor i ordning genom gräsklippning och påfyllning av sand när detta behövs.

Varje år i Maj månad hålls en städdag där de boende i Betsede hjälps åt att göra stränder och grönområden redo inför sommaren.

Nytt för 2015

Under den kommande stämman i mars 2015 kommer det att läggas fram ett förslag om att ordna en lekplats samt fotbollsplan på gräsytan vid den inre stranden.