Betsede 1940-tal

Vy ner mot mot Betsedeviken och den nuvarande yttre mindre förtöjningsplatsen

1940 tal vy ut mot yttre badplatsen 3

 

Yttre förtöjningsplatsen ännu utan brygga

1940 tal yttre förtöjningsplatsen ännu utan brygga

 

Vy mot yttre badstranden och Betsedeviken

1940 tal vy ut mot yttre badplatsen 1

 

Vid vändplanen invid den yttre badstranden fanns en gång en mindre brygga

1940 tal lilla brygan vid Strandvägen

 

Vy från Gröna udden mot gamla ångbåtsbryggan och Katrineberg

1940 tal mot Katrineberg ångbåtsbrygga

 

Den tidiga badbryggan vid inrre badstranden

1940 tal gamla badbryggan för sommarkolonien 2

1940 tal gamla badbryggan för sommarkolonien 1

 

Vy ut mot Betsedeviken från Katrineberg. Två av sjöbodarna på bilden finns fortfarande kvar även om en av dem är ombyggd.

1940 tal utsikt över betsedeviken från Katrineberg

 

Katrineberg

1940 tal Katrineberg plöjning

 

Katrineberg med Betsede krog sedd från Mörtnäshållet. Då var vägen mellan Betsede och Mörtnäs farbar.

1940 tal Katrineberg och Betsede krog