Hem

 

06 Oktober 2020

 

Utskick till medlemmar angående stämma 2020

Hej

Vi har nu postat ett utskick till medlemmarna angående stämman 2020. Betsede samfällighetsförening kommer att genomföra stämman på liknande sätt som Aspviks samfällighetsföreningen redan gjort med en “papperstämma” utan något fysiskt möte.

All dokumentation såsom budget 2020 etc. finner ni under fliken ”Styrelse & Årsmöten” och därefter ”Stämmoprotokoll och underlag till stämmor”. För lösenord vänligen se det kommande utskicket.

Mvh

Styrelsen

 


 

 

22 Augusti 2020

 

Parkering vid badplats samt stämma

 

Vi hoppas att ni har haft en bra sommar.

På senaste styrelsemötet diskuterades bland annat den kommande stämman och sommarens ökade tryck på våra badstränder. 

Kallelse till stämma är på gång. Betsede kommer använda sig av liknande upplägg som Aspvik.

Vad gäller stränderna diskuterades situationen med parkerade bilar vid framförallt den yttre badstranden.

Vill understryka att alla är välkomna till våra stränder och bryggor, men bilen ska lämnas hemma. 

Båtägare har givetvis möjlighet, enligt skyltningen, att använda vändplanen för att lasta i och ur, men ska därefter flytta bilen från platsen. Att långtidsparkera är inte tillåtet. Vi har redan haft en situation där andra boende behövt nyttja vändplanen, men inte kunnat få tag i ägaren till den felparkerade bilen.

Det sista vi önskar är en olycka till vilken räddningstjänst inte kommer fram p.g.a. felparkerade fordon. Vi kommer därför att skärpa upp och förtydliga skyltningen vid yttre badstranden. Därtill se över vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in skulle situationen inte förbättras.

Vad vi hoppas att undvika nästa sommar:

Mvh

Styrelsen

 


 

06 OKT maj 2020